Taktir Teşekkür Hesaplama

Sitemiz üzerinden kolay bir şekilde taktir teşekkür hesaplaması yapabilirsiniz. Taktir teşekkür hesaplaması yapabilmeniz için derslerinize ait yazılı puanları ve ders etkinliklere katılım puanlarınızı bilmeniz gerekmektedir. Ayrıca varsa proje notunuzu da bilmeniz gerekmektedir. Bu notlarla derslerinize ait ortalamayı hesaplayıp taktir teşekkür hesabını kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

5.Sınıf Taktir Teşekkür hesaplama6.Sınıf Taktir Teşekkür hesaplama

7.Sınıf Taktir Teşekkür Hesaplama 8.Sınıf Taktir Teşekkür Hesaplama

Taktir Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ders ortalamanız dersinizin haftalık saatiyle çarpılır. Örneğin matematik haftada 5 saat, bu derse ait ortalamanız 90 olsun. 90*5=450 puan.

Her dersin bu şekilde getirdiği puan hesaplanır. Bu puanlar toplandıktan sonra toplam ders saatine bölünür.(Haftalık toplam 35 saat olduğu içi 35’e, 8.sınıflarda rehberlik dersi olup buna not verilmediği için 34’e)

Çıkan sonuç 70-85 aralığında ise (70 dahil) teşekkür, 85-100 aralığında ise taktir (85 dahil) alırsınız. Yalnız Türkçe notunuz 55’ten düşük olmamalı ve zayıf bir notunuz bulunmamalı.

Taktir teşekkür hesabı nasıl yapılır bunu anlatmaya çalıştık. Tektir teşekkür alıp almadığınızı kontrol etmek için yukarıdan sınıfınızı seçerek taktir teşekkür belgesi hesabı yapabilirsiniz.

Taktir ve Teşekkür Belgesi Yönetmeliği

MADDE 53 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür” EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.