Matematik Müfredatı

Ortaokul matematik dersi müfredatını ana şablon halinde burada paylaşıyorum. Öğrenme alanları olarak 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıf ve 8.sınıf matematik müfredatı aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki hali son müfredat güncellemesi sonrası oluşturulmuş olup dönem dönem öğrenme alanlarına ait alt öğrenme alanları ve kazanımlar eklenecektir.

5.SINIF MÜFREDATI

5. SINIF 1. ÜNİTE KONULARI

Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
5. SINIF 2. ÜNİTE KONULARI
Kesirler
Kesirlerle İşlemler
5. SINIF 3. ÜNİTE KONULARI
Ondalık Gösterim
Yüzdeler
5. SINIF 4. ÜNİTE KONULARI
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Üçgenler ve Dörtgenler
5. SINIF 5. ÜNİTE KONULARI
Veri Toplama ve Değerlendirme
Uzunluk ve Zaman Ölçme
5. SINIF 6. ÜNİTE KONULARI
Alan Ölçme
Geometrik Cisimler
5.Sınıf KAZANIMLAR

6.SINIF MÜFREDATI

6. SINIF 1. ÜNİTE KONULARI

Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Kümeler
6. SINIF 2. ÜNİTE KONULARI
Tam Sayılar
Kesirlerle İşlemler
6. SINIF 3. ÜNİTE KONULARI
Ondalık Gösterim
Oran
6. SINIF 4. ÜNİTE KONULARI
Cebirsel İfadeler
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri Analizi
6. SINIF 5. ÜNİTE KONULARI
Açılar
Alan Ölçme
6. SINIF 6. ÜNİTE KONULARI
Çember
Geometrik Cisimler
Sıvı Ölçme
6.SINIF KAZANIMLAR

7.SINIF MÜFREDATI

7. SINIF 1. ÜNİTE KONULARI

Tam Sayılarla İşlemler
7. SINIF 2. ÜNİTE KONULARI
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılarla İşlemler
7. SINIF 3. ÜNİTE KONULARI
Cebirsel İfadeler
Eşitlik ve Denklem
7. SINIF 4. ÜNİTE KONULARI
Oran ve Orantı
Yüzdeler
7. SINIF 5. ÜNİTE KONULARI
Doğrular ve Açılar
Çokgenler
Çember ve Daire
7. SINIF 6. ÜNİTE KONULARI
Veri Analizi
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
7.SINIF KAZANIMLAR

8.SINIF MÜFREDATI

8. SINIF 1. ÜNİTE KONULARI

Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
8. SINIF 2. ÜNİTE KONULARI
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
8. SINIF 3. ÜNİTE KONULARI
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. SINIF 4. ÜNİTE KONULARI
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
8. SINIF 5. ÜNİTE KONULARI
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik
8. SINIF 6. ÜNİTE KONULARI
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
8.SINIF KAZANIMLAR