Etiket: Matematik Tübitak Projeleri

Matematik Tübitak proje örnekleri arayanlar için daha önceki yıllarda kullanılmış Matematik Tübitak Projeleri örnekleri. Proje adı, proje bilgileriyle birlikte proje türü ve özetini de bulabilirsiniz. Matematik projesi için örnek arayan arkadaşların baktığı ilk yer googledir. Eski yıllarda hazırlanmış projeler 4006Tübitak kapsamında tekrar tekrar hazırlanabilmektedir. Burada ögünlükten çok projeyi hazırlayan öğrencilerin bakış açısı ön plana çıkmaktadır.
Araştırma yöntemlerinin öğrenilebilmesi projeler açısından önemlidir ve bu süreçte öğrenciler sürece aktif katılarak bunu gerçekleştirmektedirler.